Kategorie
SP4

A to jaka szkoła?

To pytanie w tytule wpisu stawia jeszcze jedno zasadnicze – czym jest szkoła? Oczywiście, słowo to ma ona wiele znaczeń i dlatego pozwolę sobie dokładnie sprecyzować.

Szkoła, to budynek, bo jest ważne, gdzie odbywają się zajęcia, jak
wyglądają pracownie, jak są wyposażone – jednym słowem jaka jest baza dydaktyczna. Wygląd budynku, jego otoczenie oraz estetyka pomieszczeń pozwalają na rodzaj identyfikacji z miejscem, generują wspomnienia i na pewno ułatwiają dobre opanowanie wiedzy i umiejętności.


Szkoła Policealna nr 4 mieści się w budynku estetycznym , otoczonym zielenią. Pracownie są dobrze wyposażone. Nic nie sprawia wrażenia tymczasowości i bylejakości. Szanujemy i dbamy o naszych słuchaczy, by nie siedzieli w ciasnych, dusznych salach, jak w komercyjnych szkołach, które z nami konkurują.

Szkoła – to nauczyciele, pracownicy i słuchacze, którzy we wzajemnych relacjach tworzą atmosferę. Szkoła to również tradycja i owo zakorzenienie w lokalnej społeczności. Na rynku pojawiło się wiele szkół o charakterze komercyjnym, choć to słowo nigdy nie powinno się kojarzyć z tą dziedziną. Niestety te szkoły są nastawione wyłącznie na zysk ze słuchaczy, a nie na rzetelne i profesjonalne przygotowanie do egzaminów i dobrego zawodu.

Szkoła to misja, a zysk jest tylko w sferze duchowej. Szkoła Policealna nr 4 w Suwałkach spełnia wiele kryteriów, aby w pełni zasłużyć na miano szkoły z misją. Kontynuuje tradycję DAWNEGO MEDYKA, ma wykształconą kadrę pracowniczą, kilku prowadzących posiada tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Nikt z rady pedagogicznej nie jest przypadkowy i nieprzygotowany. W żadnej innej Szkole Policealnej w Suwałkach nie znajdziecie tak dobrego przygotowania.

Wyniki egzaminów zewnętrznych są zadowalające, nasi słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technika. Wybierając kierunek, należy uważnie przyjrzeć się szkole, która go zaoferowała. To naprawdę ważne, czy uczymy się byle gdzie, w jakiejś fundacji, komercyjnym „budynku”, czy w szkole z tradycją, rodzinną atmosferą i dobrą bazą dydaktyczną.